ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน ตุลาคม 2561

อัพเดทล่าสุดเมื่อ: 5 ต.ค. 2561,08:53 น.
วันที่ แพทย์เวร ER & CCU แพทย์เวร กฟภ. วอร์ดซ้าย วอร์ดขวา & CONSULT
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.ชญานิน พ.พัลลภา,พ.ชาลิสา พ.กานต์นรี,พ.สริตา พ.มนัสนันท์,พ.สริตา
วันที่ 2 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.ธนะพล พ.ส่งศักดิ์,พ.ปิยฉัตร พ.นภัทร์,พ.รุ่งทิวา พ.จิรัฎฐ์,พ.รุ่งทิวา
วันที่ 3 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.ธนภัทร พ.ฐิติมา,พ.อรรถพงษ์ พ.ณัฎฐิดา,พ.ก่าณา พ.ปิยะ,พ.ก่าณา
วันที่ 4 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.นนท์พิสิฐ พ.นวลสิริ,พ.มณษร พ.กานต์นรี,พ.พัทธมน พ.พัลลภา,พ.พัทธมน
วันที่ 5 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.พรทิพย์ พ.มนัสนันท์,พ.ธนิต พ.วรปภัส,พ.ณอร พ.พลัง,พ.ณอร
วันที่ 6 ตุลาคม 2561 พ.ชญานิน,พ.มกร,พ.ชลดา พ.ธนภัทร,พ.จิรยุพา พ.ธนะพล,พ.ประศมา พ.ส่งศักดิ์,พ.ประศมา
วันที่ 7 ตุลาคม 2561 พ.พัลลภา,พ.มกร,พ.นภัทร์ พ.จิรัฎฐ์,พ.อรรถพงษ์ พ.กานต์นรี,พ.สุพิชญา พ.ณัฎฐิดา,พ.สุพิชญา
วันที่ 8 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.นวลสิริ พ.พลัง,พ.วรวุฒิ พ.ฐิติมา,พ.มณษร พ.วรปภัส,พ.มณษร
วันที่ 9 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.ปิยะ พ.ธนภัทร,พ.สริตา พ.ชญานิน,พ.ก่าณา พ.พรทิพย์,พ.ก่าณา
วันที่ 10 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,กานต์นรี พ.ส่งศักดิ์,พ.ณอร พ.จิรัฎฐ์,พ.พัทธมน พ.มนัสนันท์,พ.พัทธมน
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.นภัทร์ พ.วรปภัส,พ.สุพิชญา พ.พัลลภา,พ.อรรถพงษ์ พ.นวลสิริ,พ.อรรถพงษ์
วันที่ 12 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.ชญานิน พ.นนท์พิสิฐ,พ.ประศมา พ.พลัง,พ.ปิยฉัตร พ.ธนะพล,พ.ปิยฉัตร
วันที่ 13 ตุลาคม 2561 พ.จิรัฎฐ์,พ.มกร,พ.ฐิติมา พ.ณัฎฐิดา,พ.พัทธมน พ.พรทิพย์,พ.ก่าณา พ.มนัสนันท์,พ.ก่าณา
วันที่ 14 ตุลาคม 2561 พ.ส่งศักดิ์,พ.มกร,พ.วรปภัส พ.ปิยะ,พ.วรวุฒิ พ.กานต์นรี,พ.ณอร พ.ชญานิน,พ.ณอร
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.พลัง พ.พัลลภา,พ.สริตา พ.นนท์พิสิฐ,พ.ธนิต พ.ธนภัทร,พ.ธนิต
วันที่ 16 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.ธนะพล พ.นวลสิริ,พ.มณษร พ.พรทิพย์,พ.สุพิชญา พ.ฐิติมา,พ.สุพิชญา
วันที่ 17 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.สมฤดี พ.วรปภัส,พ.ชาลิสา พ.ปิยะ,พ.จิรยุพา พ.ส่งศักดิ์,พ.จิรยุพา
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.ณัฎฐิดา พ.ธนภัทร,พ.พัทธมน พ.มนัสนันท์,พ.วรวุฒิ พ.นภัทร์,พ.วรวุฒิ
วันที่ 19 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.พลัง พ.กานต์นรี,พ.รุ่งทิวา พ.ชญานิน,พ.สริตา พ.ฐิติมา,พ.สริตา
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 พ.ธนภัทร,พ.ชลดา,พ.นนท์พิสิฐ พ.นวลสิริ,พ.ธนิต พ.วรปภัส,พ.ปิยฉัตร พ.สมฤดี,พ.ปิยฉัตร
วันที่ 21 ตุลาคม 2561 พ.ณัฎฐิดา,พ.ชลดา,พ.พรทิพย์ พ.กานต์นรี,พ.มณษร พ.ปิยะ,พ.ณอร พ.นภัทร์,พ.ณอร
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.ส่งศักดิ์ พ.ชญานิน,พ.ก่าณา พ.พัลลภา,พ.วรวุฒิ พ.พลัง,พ.วรวุฒิ
วันที่ 23 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.มนัสนันท์ พ.สมฤดี,พ.สุพิชญา พ.นวลสิริ,พ.อรรถพงษ์ พ.ธนะพล,พ.อรรถพงษ์
วันที่ 24 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.ณัฎฐิดา พ.ฐิติมา,พ.มณษร พ.ปิยะ,พ.สริตา พ.ธนภัทร,พ.สริตา
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.พัลลภา พ.กานต์นรี,พ.ณอร พ.นนท์พิสิฐ,พ.ประศมา พ.พรทิพย์,พ.ประศมา
วันที่ 26 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.มนัสนันท์ พ.นวลสิริ,พ.สุพิชญา พ.นวลสิริ,พ.ธนิต พ.สมฤดี,พ.ธนิต
วันที่ 27 ตุลาคม 2561 พ.ปิยะ,พ.ชลดา,พ.ชญานิน พ.มกร,พ.รุ่งทิวา พ.วรปภัส,พ.ชาลิสา พ.ส่งศักดิ์,พ.ชาลิสา
วันที่ 28 ตุลาคม 2561 พ.พลัง,พ.ชลดา,พ.นภัทร์ พ.พรทิพย์,พ.วรวุฒิ พ.นนท์พิสิฐ,พ.ก่าณา พ.ฐิติมา,พ.ก่าณา
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.มนัสนันท์ พ.ณัฎฐิดา,พ.สริตา พ.ธนภัทร,พ.อรรถพงษ์ พ.พัลลภา,พ.อรรถพงษ์
วันที่ 30 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.วรปภัส พ.ปิยะ,พ.ธนิต พ.ธนะพล,พ.มณษร พ.ส่งศักดิ์,พ.มณษร
วันที่ 31 ตุลาคม 2561 พ.ชลดา,พ.มกร,พ.พลัง พ.นนท์พิสิฐ,พ.จิรยุพา พ.นภัทร์,พ.พัทธมน พ.นวลสิริ,พ.พัทธมน