#
 
   WELCOME TO THE INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL 
MENU
 
NEWS ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง ปี 2560
ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง
31 สิงหาคม 2559, 09:52 น.
ประชาสัมพันธ์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน
รายละเอียดการรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 2560
31 สิงหาคม 2559, 09:49 น.
Diabetes CareStandarse Of Medical Care In Diabetes - 2015
7 มกราคม 2558, 10:24 น.
แจ้งการเปิดเผยราคากลางในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Gp)ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
8 ตุลาคม 2556, 19:49 น.
โครงการก่อสร้าง “อาคารหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม”โครงการก่อสร้าง “อาคารหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม” โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา จึงขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัททาร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมบริจาค เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคาร...
8 พฤษภาคม 2556, 08:39 น.
ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้เปิดอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งผลงานการสอบวุฒิบัติ คะแนนสอบแพทย์ประจำบ้าน โรงพยาบาลมหาราชนครราชส...
19 กันยายน 2556, 10:30 น.
ประวัติความเป็นมาของกลุ่มงานอายุรกรรมวันที่ 28 กันยายน 2452 ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นตามประกาศจัดตั้งสุขาภิบาล ตำบลโพธิ์กลางโดยได้มีการก่อตั้งโรงพยาบาลขึ้น 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสุขาภิบาลที่ 1 รั...
19 มกราคม 2556, 10:30 น.

JOURNAL/CASE PRESENTATION
Interesting Case EndocrineBy Supawadee Phattarasajatum R3 medicine
1 สิงหาคม 2559, 10:18 น.
Clinician’s Guide to Prevention and Treatment of Osteoporosis โดย พ.ทิพาวรรณ เขียมสันเทียะ
25 เมษายน 2559, 08:47 น.
Topic endocrineTopic endocrine โดย พ.กีรภา ภู่สันติ
20 เมษายน 2559, 09:12 น.
Osteoporosis พญ.ทิพาวรรณ เขียมสันเทียะ
8 ธันวาคม 2558, 09:18 น.
Interesting Case โดย พ.จิรวัฒน์ ธเนศธาดา
9 พฤศจิกายน 2558, 09:09 น.
งานอบรมพยาบาล งานอบรมพยาบาล รพ.มหาราชนครราชสีมา “Hyperglycemia” โดย พญ.รุ่งนภา ลออธนกุล, พบ.
21 สิงหาคม 2558, 14:07 น.
ประชุมวิชาการ สำหรับแพทย์ที่ปฏิบัติงานในหน่วยบริการปฐมภูมิ Update DM
21 สิงหาคม 2558, 14:03 น.
INTERESTING CASE โดย พ.สวนา ศรีรัตนวงศ์
13 สิงหาคม 2558, 08:33 น.

 สาระน่ารู้
จุลสารข่าววินัยและคุณธรรม การนำเสนอความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและกรณีตัวอย่างการกระทำผิดวินัย ...
30 พฤศจิกายน 2558, 11:26 น.
Hyperglycemia อบรบพยาบาล 2558...
26 มีนาคม 2558, 09:11 น.
Thai CPG 2014 "แนวทางการดูแลผู้ป่วยเบาหวานในประเทศไทย ปี 2557"...
7 มกราคม 2558, 10:51 น.
Clinical Review & Education Resistant Hypertension A Review of Diagnosis and Management...
7 มกราคม 2558, 10:46 น.
Diabetes Care Standards of Medical Care In Diabetes - 2015 ...
7 มกราคม 2558, 10:21 น.

WEBBOARD กระดานสนทนา<< >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
ยังไม่มีบทความ...
 แพทย์เวรประจำวันที่ 28 กันยายน 2559
  แพทย์เวร ER & CCU รุ่งทิวา
  แพทย์เวร กฟภ. ณัฐนันท์/กรวิภา
  วอร์ดซ้าย ณพร
  วอร์ดขวา & CONSULT วรัชกร/พิมพ์พิทย์
 
 ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์เดือนกันยายน 2559

  ตารางการปฏิบัติงานประจำหอผู้ป่วยของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กันยายน 2559 อัพเดท: 30 สิงหาคม 2559, 09:17 น.
  ตารางปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ Staff เวร ER เดือน กันยายน 2559 อัพเดท: 1 กันยายน 2559, 10:52 น.
  ตารางการปฏิบัติงานของแพทย์กลุ่มงานอายุรกรรมเดือน กันยายน 2559 อัพเดท: 30 สิงหาคม 2559, 09:17 น.
  ตารางปฏบัติงานนอกเวลาราชการของแพทย์ Staff กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2559 อัพเดท: 1 กันยายน 2559, 10:44 น.
  ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Intern กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2559 อัพเดท: 30 สิงหาคม 2559, 09:19 น.
  ตารางปฏิบัติงานของแพทย์ Resident กลุ่มงานอายุรกรรม เดือน กันยายน 2559 อัพเดท: 30 สิงหาคม 2559, 09:27 น.
ดูทั้งหมด  
 
GALLERY ห้องภาพ
 4 มกราคม 2559
 เข้าชม : 230  
 4 มกราคม 2559
 เข้าชม : 178  
 4 มกราคม 2559
 เข้าชม : 147  
 4 มกราคม 2559
 เข้าชม : 150  
 24 มิถุนายน 2558
 เข้าชม : 365  
 23 ธันวาคม 2557
 เข้าชม : 491  

 
LINK หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
STATISTICS สถิติเว็บไซด์

 IP address: 50.19.57.50
 ออนไลน์ 2 คน
 ผู้เข้าชมวันนี้ 23 คน
 ผู้เข้าชมเดือนนี้ 2099 คน
 ผู้เข้าชมปีนี้ 14176 คน
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 45282 คน


© ใช้กับบราวเซอร์ IE7+, FireFox ,Chome 
INTERNAL MEDICINE MAHARAT NAKHON RATCHASIMA HOSPITAL

ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
โทรศัพท์ 044-235870 แฟกซ์ 044-293044
 
ติดต่อทำเว็บไซด์ E-mail:ifelse05@gmail.com